دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل:
آن چه از نوک قلم درآمد، نسبت تکلیف آن چنان است که از زبان صادر می شود و هیچ فرقی میان این دو آلت صامت و ناطق از این حیث نیست. بلی قلمی را که خدا در قرآن مجید بدان قسم خورده، نمی توان اسیر سلاسل و اغلال یک اداره مستبده ای کرد و مقید نظارت و ممیزی مستبدین و ظالمین نمود. خداوند هیچ ملکه ای را هم نگماشته که پیش ... دیدن ادامه » از وقت اعمال صادره از انسان را تفتیش کند...

پاره ای از کتاب سمفونی مشروطه
۱۴ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید