دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
به نظرتون بهترین ترجمه و کدوم نشر برای کتاب برادران کارامازوف بهتر هستش؟
۲۲ دى
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
چند کتاب در رابطه با موضوع خودشناسی معرفی کنید؟
۲۵ آبان
رشد و افزایش عزت_ نفس؛ ترجمه ی مهرناز شهرآرای.
۲۵ آبان
کتابهای دکتر اروین یالوم
۲۶ آبان
کتاب تاملات بد نیست. نوشته مارکوس اورلیوس
۲۹ آبان
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید