دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
بعضی وقتها بهتر است وانمود کنیم که برونگرا هستیم. بعداً زمان کافی برای سکوت کردن در اختیار خواهیم داشت.
سعیده شفیعی این را خواند
مجتبی نوروزی ، فرشته حسین پور و بهار موسوی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ما در فرهنگمان برای آنها که ریسک میکنند توجه و احترام خاصی قائلیم. وقت آن است که برای آنها که توجه میکنند هم احترام بیشتری قائل باشیم.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
فراموش نکنیم که انسانهایی که معمولاً ساکت هستند و در خودشان فرو می‌روند به یک صفت خوب هم شناخته می‌شوند: اهل تفکر بودن.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید