دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
برای درک بهتر فضای این کتاب حتما توصیه می کنم بخش مربوط به این نمایشنامه رو از کتاب "تجربه مدرنیته" اثر "مارشال برمن" ترجمه "مراد فرهاد پور " مطالعه کنید تحلیل مقتضی این متن رو آورده که واقعا گویاست

ترجمه محمود حدادی برگردانی از زبان اصلی گوته، از همین نشر هست
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید