دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
هرچند خواندن کتاب های جویس به دلیل پیچیدگی های فرمی و زبانی حتی برای انگلیسی زبان ها هم مشکل است،اما با وجود اینکه یک بار این کتاب را خوانده ام باز هم علاقمند به خواندن این اثر هستم،کتاب های جویس بعد از هزار بار خواندن باز هم جا برای مطالعه می گذارند
رضا صادقی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
نویسنده در سایر کتاب های خود همچون شرق بنفشه،آبی ماورای بحار،ماه نیمروز و ... ثابت کرده که از ماندگارهای ادبیات داستانی است،به همین خاطر بدون اینکه شناختی از این کتاب داشته باشم به سلیقه ی او اعتماد می کنم و می خوانم
رضا صادقی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید