دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
شهرکتاب تجریش
زندگی ما،انعکاس فکر های ماست.ما همانطور زندگی می کنیم که فکر می کنیم...مهار ناشدنی..نیک وی آچیچ..مسیحا برزگر
۱۷ شهريور ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مسابقه شهریور ماه شهر کتاب
شهر کتاب تجریش
۱۴ شهريور ۱۳۹۴
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید