دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
#هزار_کتاب
جزء از کل
تاریخ شروع: 1394/11/26

هیچ ... دیدن ادامه » وقت نمی شنوید ورزشکاری در حادثه ای فجیع حس بویاییش را از دست بدهد.اگر کائنات تصمیم بگیرد درسی دردناک به ما انسان ها بدهد، که البته این درس هم به هیچ درد زندگی آینده مان نخورد،مثل روز روشن است که ورزشکار باید پایش را از دست بدهد،فیلسوف عقلش،نقاش چشمش،آهنگساز گوشش و آشپز زبانش.درسِ من؟من آزادی ام را از دست دادم...
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
#هزار_کتاب
جزء از کل
تاریخ شروع: 1394/11/26

هیچ ... دیدن ادامه » وقت نمی شنوید ورزشکاری در حادثه ای فجیع حس بویاییش را از دست بدهد.اگر کائنات تصمیم بگیرد درسی دردناک به ما انسان ها بدهد، که البته این درس هم به هیچ درد زندگی آینده مان نخورد،مثل روز روشن است که ورزشکار باید پایش را از دست بدهد،فیلسوف عقلش،نقاش چشمش،آهنگساز گوشش و آشپز زبانش.درسِ من؟من آزادی ام را از دست دادم...
با سلام

لطفا پست مربوطه را دیوار کتاب مدنظر منتشر نمایید تا در دیوار کلی هم نمایش داده شود.

http://shahreketabonline.com/products/1/119306

با سپاس
۰۵ اسفند ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
#هزار_کتاب
جزء از کل
تاریخ شروع: 1394/11/26

هیچ ... دیدن ادامه » وقت نمی شنوید ورزشکاری در حادثه ای فجیع حس بویاییش را از دست بدهد.اگر کائنات تصمیم بگیرد درسی دردناک به ما انسان ها بدهد، که البته این درس هم به هیچ درد زندگی آینده مان نخورد،مثل روز روشن است که ورزشکار باید پایش را از دست بدهد،فیلسوف عقلش،نقاش چشمش،آهنگساز گوشش و آشپز زبانش.درسِ من؟من آزادی ام را از دست دادم...
نگین نوری نژاد این را خواند
رضا قشقایی این را دوست دارد
با سلام

لطفا پست مربوطه را دیوار کتاب مدنظر منتشر نمایید تا در دیوار کلی هم نمایش داده شود.

http://shahreketabonline.com/products/1/119306

با سپاس
۰۵ اسفند ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید