دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
آقا این چرا سال تالیف یا گردآوری نداره
۲۶ ارديبهشت
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید