دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
جداً می خوام بخونم
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مرسی جناب مقیم نژاد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بسیار خوب بود
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
روبین پاکباز، جواهر است
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اینو حتمن بخونین. مخصوصاً عکاس ها
ایرج پوراردشیر این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کتاب محبوب من
<3
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بسی لذّت بردم، از نوشتار و از عکس ها، از هر دو.
کتاب بعدی تان چیست آقای وثوق نیا؟
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
هنوز هم پرفروش ترین؟
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید