دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
با خودم عهد بسته بودم بعد از سمفونی مردگان عباس خان معروفی دیگر کتابی از این نویسنده نخوانم... چون میدانستم هر هنرمندی هم اثر خوب داره هم اثر بد.
و صد البته از سر علاقه فراوانی که به قلم ایشان داشتم میخواستم همچنان عباس خان معروفی با کتاب سمفونی مردگان جز نویسنده های مورد علاقه ام باشد(و بماند). درست مثل آنتوان دو سنت‌ اگزوپری خالق کتاب ... دیدن ادامه » مورد علاقه ام شازده کوچولو... با مقاومت های چند ساله ام، حریف اصرار های پر از وسوسه یکی از خوبان همیشه همراهم نشدم و این شاهکار رو خواندم(البته جویدم ) ...
هنوز سرمای خونه آیدین سمفونی مردگان از تنم بیرون نیامده هیچ سایه دار سنگسر سروان خسروی رو تو کوچه و خیابونهای این روزگار بشدت احساس میکنم ... چقدر دلم بوی خاک میخواد درست مثل حسینا و نوشافرین
۲۵ اسفند ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید