دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این کتاب با اینکه ۶ بار است که چاپ شده است ولیکن هنوز مطالبش تازگی دارد و قابل استناد است، و هنوز کتابی را در این زمینه به این جامعیتی ندیدم
۰۱ آبان ۱۳۹۷
خوندمش کتاب خیلی خوب و جامعیه
ولی نمیدونم به کی امانت دادمش برده دیگه نیاورده...
۰۱ تير
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کتاب حیات ۳ که به تازگی وارد بازار نشر شده است کتابی است در زمینه تاثیرات هوش مصنوعی بر زندگانی بشر عصر حاضر، واقعیتش این است که هنوز کتاب را کامل نخوانده ام ولی مطمئن هستم که دیدم را به آینده روشن تر می کند
۰۱ آبان ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید