دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
یک کتاب مسخره،
البته خیلی مسخره
وحید صالحی اقدم و فایزه موسوی این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید