دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
nehtarın ketabı ke ta beh khundaam
۰۷ شهريور ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید