دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
من رو از ناراحتی و عصبی بودن نجات داد اگه دید کسی افسرده است حتما بهش بدید شانسی پیداش کردم .. حس میکنم لطف خدا بود
معین محبی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید