دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
من شیفته ادبیات و عرفان ایرانی ام...سالهاپیش قطع پالتویی منطق الطیر بدستم رسید و بارهاخوندم...الان دنبال چاپ جدید بدون غلطهای تایپی میگردم که این کتاب رو اینجاپیداکردم و با خوشحالی بسیار زیاد سفارش دادم...ولی افسوس همین الان بدستم رسید و باعجله شروع به وارسی کردم و تازه متوجه شدم هم داستانها و قطعات انتخابی و ناقصه و هم ابیاتش!!!!!
بشدت ... دیدن ادامه » سرخورده شدم و حالم گرفت
ای کاش توی توضیحات کتاب این مطلب ذکرمیشد...چون از روی عکس جلد،همانطوریکه میبینید،اصلا مشخص نیست
شهر کتاب آنلاین این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید