دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتابی مناسب برای دوستداران غزل حافظ. به دلیل استفاده از حروف صدادار به خواندن بدون غلط ابیات کمک شده است. معنی ها به صورت ساده و روان و فارغ از مفاهیم دشوار عرفانی آورده شده است.
۱۳ دى ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
برای فهم چگونگی زایش خاورمیانه به صورت فعلی اکیدا توصیه میشه
۲۵ تير ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید