دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
"کارلوس فوئنتس" در این رمان با روایتی جذاب و گیرا از حکایت زندگی مردی میگوید که لحظات واپسین حیات خود را در این دنیا میگذراند،"آرتمیوکروز" در بستر مرگ قرار دارد و "فوئنتس" بزرگ با روایتی بی بدیل به واکاوی خاطرات این مرد در طول دوران زندگی اش میپردازد،از کودکی غمناکش،از عشق های زندگی اش،از عشق یگانه ی زندگی اش،از مکزیک و تاریخ پرهیایویش،از اقیانوس و مزه ی شور نسیم سحرگاهی در سواحل گرم تا مزارع ذرت و جام های تکیلا،از نبردها و شکست ها و ترس ها و غم ها... خواننده به طرز غریبی وارد لایه های داستان زندگی "سرهنگ کروز" میشود و این همراهی تا آخرین لحظات زندگی "دن آرتمیو" ادامه می یابد تا سرانجام مرگ با حضوری قاطع او را به کام خویش می کشاند.

بی شک و بدون اغراق "فوئنتس" در خلق شاهکاری کم نظیر در این رمان سنگ تمام گذاشته،از عاشقان رمان دعوت میکنم بی اتلاف وقت و در اولین فرصت لذت خواندن این روایت کم نظیر را از نویسنده ای بزرگ و چیره دست،از دست ندهند.

و اما،ترجمه ... دیدن ادامه » ی بی نقص و استادانه ی مرحوم سحابی عزیز که بیگمان باهنروالای خویش در ترجمه با تمام توان و امکان روح رمان را حفظ کرده که تو گوئی این رمان نه به قلم یک نویسنده ی بیگانه،که با قلم یک نویسنده ی هم زبان نگاشته شده است.درود و درودها بر روان پاک این مرد بزرگ!
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
"کارلوس فوئنتس" در این رمان با روایتی جذاب و گیرا از حکایت زندگی مردی میگوید که لحظات واپسین حیات خود را در این دنیا میگذراند،"آرتمیوکروز" در بستر مرگ قرار دارد و "فوئنتس" بزرگ با روایتی بی بدیل به واکاوی خاطرات این مرد در طول دوران زندگی اش میپردازد،از کودکی غمناکش،از عشق های زندگی اش،از عشق یگانه ی زندگی اش،از مکزیک و تاریخ پرهیایویش،از اقیانوس و مزه ی شور نسیم سحرگاهی در سواحل گرم تا مزارع ذرت و جام های تکیلا،از نبردها و شکست ها و ترس ها و غم ها... خواننده به طرز غریبی وارد لایه های داستان زندگی "سرهنگ کروز" میشود و این همراهی تا آخرین لحظات زندگی "دن آرتمیو" ادامه می یابد تا سرانجام مرگ با حضوری قاطع او را به کام خویش می کشاند.

بی شک و بدون اغراق "فوئنتس" در خلق شاهکاری کم نظیر در این رمان سنگ تمام گذاشته،از عاشقان رمان دعوت میکنم بی اتلاف وقت و در اولین فرصت لذت خواندن این روایت کم نظیر را از نویسنده ای بزرگ و چیره دست،از دست ندهند.

و ... دیدن ادامه » اما،ترجمه ی بی نقص و استادانه ی مرحوم سحابی عزیز که بیگمان باهنروالای خویش در ترجمه با تمام توان و امکان روح رمان را حفظ کرده که تو گوئی این رمان نه به قلم یک نویسنده ی بیگانه،که با قلم یک نویسنده ی هم زبان نگاشته شده است.درود و درودها بر روان پاک این مرد بزرگ!
سهیل میراحمد و مشتاق حسین غوردروازی این را خواندند
پروین اربابی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید