دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب : شیطان نامه های عاشقانه را دزدیده است
اثر: علیرضا روح نواز
....
و ... دیدن ادامه » در این دیار
تنهاترین واژه منم
که گاه
حتی مرگ نیز آن را از یاد می برد
.............
همیشه
کسی که لالایی می خواند
خود در سکوت و غربت
سر به بالین نهاده است
مادرم را می گویم
...........
درست لحظه ای پیش از هبوط
آسمان آرامش خویش را از یاد برد
و فرشتگان
سرآسیمه فریاد برآوردند:

شیطان نامه های عاشقانه ی خدا را دزدیده است
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید