دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
عشق خدا
ما خیالیم و تو خیال انداز ما سرابیم و تو حقیقت راز
ای به مهرت دل خراب آباد با غمت سازم و به تو دمساز

سالها ... دیدن ادامه » عمر من به شاگردی چون تو استاد من شدی چه نیاز

گر نگردد به کام من گردون سر زلف تو میکند گره باز

طاق ابروی تو مرادم باد چشم مست تو در دلم انباز

من مرادی ز کس نمی جویم بر در مسجدت نشینم باز

من به ذکر تو عارفم شب و روز هر که روی تو دید شد هم راز

+ نوشته شده در سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۲ ساعت 8:23 توسط fb
ما خیالیم و تو خیال انداز
قشنگ بود.
۰۵ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید