دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
زندگی برای ما
"وحشی بود و دارای طعمی ناگهانی"
و من دوست دارم که خوشبختی در اینجا باشد
همچون ... دیدن ادامه » گلی بر روی مرگ

مائده های زمینی
آندره ژید
ترجمه سیروس ذکا
انتشارات جامی
ما همانند زیتون هایى هستیم که هر وقت خرد مى شویم هر آنچه در درون داریم ارزانى مى کنیم.

تنهایى پرهیاهو
نوشته ... دیدن ادامه » بهومیل هرابال
ترجمه احسان لامع
انتشارات بوتیمار