دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
چندین ساعت بی هدف قدم زدم. 《همه آنچه آرزوی بشر است.》 این کلمات را تکرار می‌کردم اما موفق نمی‌شدم کوچکترین هوسی را در خودم برانگیزم. چه دور به نظر می‌رسید آن زمانی که هر دانه گندم در کف دستم سنگینی می‌کرد!
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید