دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
موضوع این کتاب چرا شعر نوشته شده؟ مگر کیمیای سعادت به صورت شعری است؟
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
میشه این کتاب رو موجود کنید؟من خیلی بهش نیاز دارم
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید