دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
به جرات میتوان گفت که این کتاب فاخرترین اثر منتشر شده از دیوان کبیر است، مطالعه ی مقدمه ۱۵۰ صفحه ای به قلم دکتر شفیعی کدکنی که در آن به شرح و تحلیل اندیشه های محوری مولانا پرداخته است، در فهم غزلیات دشوار این کتاب بسیار راه گشا است، به علاوه شرح ابیات دشوار هر غزل و بیان تلمیحات آن، درک و فهم هرچه عمیق تر این گنجینه فاخر را برای مولانا ... دیدن ادامه » دوستان ممکن نموده است.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید