دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
هر وضعیت ناهماهنگ نشانه ناهماهنگی در درون خود آدمی است. اگر در باطن انسان ذره ای واکنش هیجانی نسبت به وضعیت ناهماهنگ وجود نداشته باشد، آن وضع برای ابد از سر راهش کنار می رود. پس می بینیم که کار آدمی همواره با خویشتن است. به نظرم این کتاب مخصوص ادم هایی هست که هر روز و هر ساعت در زندگی دید منفی گرایانه دارند باید این کتاب را بخوانند تا شاید ... دیدن ادامه » اثری مثبت درونشان بیدار شود.
بهار موسوی ، مهناز کیا و سعید زمانی این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید