دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتابی فوق العاده برای جلو گیری از اشتباهاتی که آن قدر به آن ها عادت کرده ایم که دیگر اشتباه به نظر نمیرسند.
و جمله ی زیبای موخره ی آن در باره گفت وگوی پاپ و میکلانژ...
در یک کلام دوست داشتنی