دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
#هزارکتاب

تاریخ شروع : 1394/11/13

-درون ... دیدن ادامه » گراها اغلب آرام ترند و با میل شخصی کار می کنند. آنها ترجیح می دهتد که در یک زمان فقط بر روی یک مسئله تمرکز کنند و به نوعی تمرکز کامل و دقیقی داشته باشند. آنها معمولا فریفته ثروت و شهرت نمی شوند.

-<ساخت و خلق کردن شخصیت نوعی قدرت است>


بهنام قاسمی و مهدیه دلجو این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید