دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
سال انتشار 98 ؟؟؟؟؟؟؟
هنوز که سال 98 نیومده !!!
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید