دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
عالی,شعر فوق العاده زیبای علیرضا بدیع
سبحان معصومی این را خواند
فاطمه اکبرپور ، آیدا شعار و مهدیس خلیلی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید