دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
معلم وارد کلاس شد و گفت با مادر جمله بسازید خندیدم نمی دانست با مادر می توان هزاران داستان نوشت!!!
۰۳ شهريور ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مادر الفبای زندگی. مادر تمام حرف های دنیا. مادر اب جاری. مادر خود را از دست ندهید.
۰۱ شهريور ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اب دو حرف بیشتر نداره ولی چیزیه که می تونه تو رو من رو همه رو سرپا نگه داره ! پس چرا؟؟؟
۳۱ مرداد ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید