دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
از دوستان عزیزی که می‌توانند کتابی رماعرفانی خوب مثل ملت عشق،کتابهای باستین گوردر،پایلو کویلو و ... معرفی کنند لطف بزرگی کرده اند و ممنونم
با توجه به نویسنده هایی که نام بردین فکر می کنم اثار میچ البوم رو بپسندین.
۰۲ مهر ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید