دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کشاندن مسائلی در سطح سریال های ج م تی وی به طرح فلسفه عمیق اجتماعی و روانکاوی طبقه ی اشراف راشای در حال گذار از دیوان سالاری به مردم سالاری در قالب متنی به شدت گفتوگو محور با تسلط کامل به خلق و خوی بشری با آمیزه ای از تأثیر مذهب کاریست که فقط از داستای پیر برمی آید.با اینکه به نطر می آید جاهایی برای گنجاندن تمام جلد های کتاب در قالب یک ... دیدن ادامه » کتاب کامل روایت داستان توسط مترجم کمی تغییر داده شده، اما در مجموع حق مطلب را ادا کرده است با به نمایش گذاشتن تلاش اطرافیان برای درمان بلاحت شاهزاده، صرفا به این دلیل که به بیماری صرع مبتلا بوده و برای درمان چند سالی خارج از جامعه در حال تغییر راشا سر کرده است . کشمکش درونی شاهزاده ی به ظاهر ابله با این جماعت بخوبی دستمایه روایت قرار گرفته. در مجموع برای علاقمندان یوسکی پیر عالی است.
سِیّد عِرفان باقِری این را خواند
سلام، فکر نکنم علاقه مندان این نویسنده بزرگ از این القاب که شما نثارش کردین استفاده کنن، حتی شاید ناراحت بشن، به هر حال اگه برادران کارامازوف رو مطالعه نکردید به شدت توصیه میشه تا به عمق افکار و احساسات این نویسنده پی ببرید.
۳۰ شهريور
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مــانفرد(در پاسخ به اسقف کلیسای سنت موریس که از او می خواهد توبه کند و آرامش را از راه دین بجوید):

«آنچه گفتی شنیدم و پاسخ من این است:هر آنچه من بوده ام و یا هستم میان خودم و آسمانهاست, من میرایی دیگر را بین خود و آسمانها میانجی نمی کنم.»
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
آشــــــــنای درون................بیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگانه ی بُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون!
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یک.. ملودرام پر کشمش زیبای زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه...کشمکش زنان مدرن.!
فقر یعنی بردگی عشق.
ماه رو زارع پور و مجتبی علی پور این را خواندند
فاطمه حبیبی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید