دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
بسیار عالی و خواندنی و روان . اگه به دنبال فهم نسبیت و کوانتوم هستین بهترین کتابیه که پیشنهاد میکنم
مینا مکوندی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید