دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
تولدی دیگر

و نهراسیم از مرگ
مرگ ... دیدن ادامه » غروب آدمی نیست
مرد تولدی دیگر است
مرگ ادامه ی زندگیست
مرگ دوست شاپرکهاست
مرگ در سرزمین الاله ها جاریست
مرگ در دل همه خانه دارد
مرگ گاهی آواز میخواند
و گاهی نشسته و بر ما لبخند می زند.

شعر از:بهزاد نیکپور(ن.هدیه)
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید