دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
خاله بازی اثر خانم بلقیس سلیمانی
وجه دیگری از زندگی زنان که البته به شدت حیرت انگیز است و بعضی وقتها حس خوبی را منتقل میکند
۲۰ فروردين
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید