دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
"زندگی سرشار از درد است، اما ما باید خوشبین باشیم و با شجاعت با آن روبرو شویم."
"به گذشته چسبیدن دردی دوا نمی کند."
"و آنکو که نیکی بپروراند، جوجه مرغ های شادی را پرواز دهد و آن کس که تخم بدی بپاشد، درختی به بار می آورد پر از تیغ و خار اندوه با میوه ی حسرت. خداوند رحمت خود را شامل حال کسانی می کند که خطا پوشند و به ظواهر اشیا و امور نظر نمی کنند."

"زندگی ... دیدن ادامه » میکنم،چون چند نفری هستند که میخواهم هرچه بیشتر نزدشان بمانم و کارهایی دارم که باید انجام بدهم. به من چه که زندگی معنا دارد یا نه. اگر نتوانم ببخشم، سعی می کنم فراموش کنم. به زور و کلک زندگی میکنم."
فصل مهاجرت به شمال- طیّب صالح(ترجمه مهدی غبرایی)

از خواندن این کتاب بسیار لذّت بردم.
۰۳ بهمن ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
-"آزادی شاید خم شدن مختصر زانوهاست. آزادی شاید یک پا را کمی جلو گذاشتن است."

-"چرا دنیا علیه کسانی است که ضعیفند و مریض، اما نادرست نیستند؟ ولی من خوب می دانم که دنیا علیه هیچ چیز و هیچ کس نیست. این نوعی از انسان است که علیه نوع دیگری از انسان است!"

تضادهای ... دیدن ادامه » درونی- نادر ابراهیمی
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
-" میان بیگانگی و یگانگی هزار خانه است. آن کس که غریبه نیست شاید که دوست نباشد."

-"در آن طلا که محک طلب کند شک است، من از دادرسی دیگران بیزارم."

-"ما ... دیدن ادامه » هرگز از آنچه نمی دانستیم و از کسانی که نمی شناختیم ترسی نداشتیم. ترس سوغات آشنایی هاست."

-"برای دوست داشتن هر نفس زندگی، دوست داشتن هر دم مرگ را بیاموز، و برای ساختن هر چیز نو، خراب کردن هر چیز کهنه را، و برای عاشق عشق بودن، عاشق مرگ بودن را."

بار دیگر شهری که دوست می داشتم- نادر ابراهیمی
وقتی شروع به خوندن این کتاب کردم طبق عادت یه مداد گرفتم تو دستم که زیر جمله های قشنگ کتاب خط بکشم. همون چند صفحه ی اولو که خوندم مجبور شدم مداد رو کنار بذارم. چون دیدم کل کتاب داره خط خطی میشه.
۱۹ مهر ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
" اگر آن بالا خدایی هست، امیدوارم حواسش به چیزهای مهمتری باشد تا ویسکی و گوشت خوک خوردن من!"
بادبادک باز-خالد حسینی
کتاب فوق العاده ای است که باید آن را بارها و بارها خواند...
dina dastangoo این را خواند
یوسف حبیبی سوها ، علیرضا اعرابی و مژگان خراسانیان این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
"آدمیزاد هیچوقت جایی که هست را خوش ندارد!"
آنتوان دوسنت اگزوپه ری- شازده کوچولو
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید