دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
سلام

آیا این کتاب تصویر رنگی هم دارد ؟
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید