دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
عالی...
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
سرگذشت دختری نوجوان در مقابله با مشکلات روزمره
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ترجمه ضعیفی بود
مهدی گلستانی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
شیرینی یک رمان دوستانه رو داشت...
مشتاق حسین ، یوسف نیک نژاد و عطا محمدیان این را خواندند
سارا کوچکی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بهترین کتابی که در تمام عمرم خواندم...هیچ عشقی به اندازه عشق هیت کلیف و کاترین عمیق نیست
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید