دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
چهار میثاق (کتاب خرد سرخپوستان تولتک)
تاریخ شروع: 96/01/14

هزاران سال ... دیدن ادامه » پیش در تمام خطه جنوبی مکزیکو تولتک ها را زنان و مردان خردمند میدانستند. مردمشناسان از تولتک ها به عنوان قوم یا نژاد سخن گفته اند، اما در واقع تولتک ها دانشمندان و هنرمندانی بودند که جامعه ای تشکیل دادند تا به کشف و حفظ معرفت معنوی و آیین های باستانی بپردازند...

#هزار کتاب
میرعلی توکلی لاهیجانی این را خواند
مجید حاج حسینی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
داستان های 55 کلمه ای (دو زبانه)
تاریخ شروع: 96/01/25

مرد موقع ... دیدن ادامه » برگشتن به اتاق خواب گفت:
+مواظب باش عزیزم، اسحله پر است.
زن که به پشتی تخت تکیه داده بود، گفت:
- این را برای زنت گرفته ای؟
+نه خیلی خطرناک است. میخواهم یک حرفه ای استخدام کنم.
- من چطورم؟
مرد پوزخندی زد:
+ بامزه است، اما کدام احمقی برای آدم کشتن یک زن استخدام میکند؟
زن لبهایش را مرطوب کرد، لولخ اسلحه را به طرف مرد گرفت:
- زن تو.

#هزار کتاب
مهدی گلستانی و میرعلی توکلی لاهیجانی این را خواندند
فاطمه حبیبی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
داستان های 55 کلمه ای (دو زبانه)
تاریخ شروع: 96/01/25

مرد ... دیدن ادامه » موقع برگشتن به اتاق خواب گفت:
+مواظب باش عزیزم، اسحله پر است.
زن که به پشتی تخت تکیه داده بود، گفت:
- این را برای زنت گرفته ای؟
+نه خیلی خطرناک است. میخواهم یک حرفه ای استخدام کنم.
- من چطورم؟
مرد پوزخندی زد:
+ بامزه است، اما کدام احمقی برای آدم کشتن یک زن استخدام میکند؟
زن لبهایش را مرطوب کرد، لولخ اسلحه را به طرف مرد گرفت:
- زن تو.

#هزار کتاب

کاربر گرامی سرکار خانم عطیه هجری
باسلام و احترام

لطفا دیوار نوشته خود را در صفحه مربوط به همان کتاب منتشر نمایید تا در دیوار کلی نیز نمایش داده شود:

http://shahreketabonline.com/products/1/15354

با سپاس از همراهی شما
شهرکتاب آنلاین
۳۱ فروردين ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
جای خالی سلوچ
تاریخ شروع: 96/01/16

مِرگان ... دیدن ادامه » که سر از بالین برداشت، سلوچ نبود. بچه ها هنوز در خواب بودند: عباس، ابراو، هاجر. مرگان زلف های مقراضی کنار صورتش را زیر چارقد بند کرد، از جا برخاست و پا از گودی دهنه در به حیاط کوچک خانه گذاشت و یک راست به سر تنور رفت. سلوچ سر تنور هم نبود...

#هزار کتاب
کاربر گرامی سرکار خانم عطیه هجری
باسلام و احترام

لطفا دیوار نوشته خود را در صفحه مربوط به همان کتاب منتشر نمایید تا در دیوار کلی نیز نمایش داده شود:

http://shahreketabonline.com/products/49/45812

با سپاس از همراهی شما
شهرکتاب آنلاین
۳۱ فروردين ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
چهار میثاق (کتاب خرد سرخپوستان تولتک)
تاریخ شروع: 96/01/14

هزاران ... دیدن ادامه » سال پیش در تمام خطه جنوبی مکزیکو تولتک ها را زنان و مردان خردمند میدانستند. مردمشناسان از تولتک ها به عنوان قوم یا نژاد سخن گفته اند، اما در واقع تولتک ها دانشمندان و هنرمندانی بودند که جامعه ای تشکیل دادند تا به کشف و حفظ معرفت معنوی و آیین های باستانی بپردازند...

#هزار کتاب

میرعلی توکلی لاهیجانی این را دوست دارد
کاربر گرامی سرکار خانم عطیه هجری
باسلام و احترام

لطفا دیوار نوشته خود را در صفحه مربوط به همان کتاب منتشر نمایید تا در دیوار کلی نیز نمایش داده شود:

http://shahreketabonline.com/products/6/13702

با سپاس از همراهی شما
شهرکتاب آنلاین


۳۱ فروردين ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید