دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
من هیچ علاقه ای به ادبیات روسیه نداشتم به پیشنهاد دوستم کتاب رو خریدم از زمانی که صفحه اول رو باز کردم تصور پارک توی ذهنم کاملا نقش بست و از اون زمان تا آخر کتاب به عنوان شخص سوم در همه جا با نویسنده بودم... شاهکار رمان نویسی
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید