دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
عزت مردان بزرگ از رفتارشان با مردان کوچک آشکار میشود.
روژیتا احمدی این را خواند
محمدرضا نجفیان ، مریم جمالی و یوسف نیک نژاد این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید