دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
به نظر من این رمان خیلی موضوع خلاقانه و جالبی داره.سیر اتفاقات علی الخصوص در جلد 1 کاملا آدم رو غافلگیر می کنه.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید