دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
#هزارـکتاب
غروب یک روز گرم بهاری بود و دو مرد در پاتریک پاندز دیده می شدند...
مرشد و مارگریتا
تاریخ ... دیدن ادامه » شروع : 1/11/94
برای خواندن این کتاب کمی حوصله لازم است اما در نهایت لذت وافر دارد.
۲۴ بهمن ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید