دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این کتاب سراسر معنی و مفهوم و شیرین و لطیف و حکمت آموز و پند آموز است و خواندن آن روان و ساده است
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید