دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتابی که در عین واقعیتی طنزآلود تمام جنبه های زندگی یک روشنفکرنما رو به همه نشان میدهد.
سیاهی داستان رنگ سفیدی به ذهن شما میدهد.
ایرج پوراردشیر و سید محمدرضا مهدوی این را خواندند
عرفان باقری این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
باورش سخت است که کسی از جایی که شک داری به تو تماسی رساند یا پیغامی بدهد.
ذهن کودکانه ات را به هم خواهد ریخت.
اما همه چیز در اولین پیغام تمام نمیشود.
امـیـرحسـین آل عوض این را خواند
فرشته حسین پور این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
هیچ اتفاقی،اتفاقی نیست.
هیچ اتفاقی تنها نیست.
همه اتفاقها به هم متصل و پیوسته اند و من و شماییم که از کنار انها سهل میگذریم.
این کتاب نتیجه این تفکر است.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اگر میخواهید انتهای کتاب با سوالی بی جواب تنها بمانید،
و توانایی روبرو شدن با شک را در چهره خود به خدا جلوه دهید،این کتاب را تا انتها پیش ببرید و لنگ لنگان از خود به خدا خبر رسانید.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
چرا وقتی خبر بدی میشنوی دنیا نمی ایستد؟
چرا هنوز مردم میخندند؟
چرا به جای توجه به تو به کارهای روزمره خود مشغولند؟
چرا ... دیدن ادامه » معطوف تو نیستند؟
راستی باید بعد چه کنی؟
چرا بعضی میرقصند؟
پاسخش را میتوانم به شما در این کتاب نوید دهم.
یوسف نیک نژاد این را خواند
سید محمدرضا مهدوی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
شاید تفکر ما از محدودیت و محدوده، چیزی شبیه به یک اتفاق است که ملموس نیست و تعاریفی گرد هم آمده از شکایات دیگران و انباشت آنها در ذهن ماست.برای به وجود و اثبات رساندن این تعاریف نیاز به سنگ محکی برای تشخیص سره از ناسره داریم.
این کتاب را در عین روان و گفتاری بودن خاطره ای دلنشین،و تضاد ذاتی دردناک،از کسی که شاهد اعدام ها نیز بوده و به ... دیدن ادامه » عنوان انسان(به معنای موجودی دو پا و لاغیر)نقش داشته،ولی برخلاف شما درکی از عشق را فقط به لحظه وجود غذا نسبت میدهد،میتوان معنا بخش خواند.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید