دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
سلام دوستان کسی مایل هست یک گروه کتاب خوانی در یک کافه ای یا هر مکانی دیگری برای کتابخوانی جمعی در غرب تهران یا کرج راه بندازیم

یک روز در هفته دوساعت یا بیشتر ...
۲۰ بهمن
موافقم
من خودمم هم توی غرب تهران هستم
اگه شد گروهش رو هم توی تلگرام راه بندازیم چه بهتر
۲۸ بهمن
حتما اگر چند نفری بشیم حتما
۰۸ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
هر سه کتاب هراری را به شدت پیشنهاد می کنم
این کتاب نیز به اندازه انسان خردمند و انسان خداگونه ذهن خواننده را مدتها درگیر و جذب می کنه
۱۹ بهمن
ترجمه چطور بود؟
۱۹ بهمن
ترجمه خوبی داشت به خوبی دو کتاب قبلی نشر نو
۲۰ بهمن
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید