دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این کتاب را خواندم ، داستان بسیار خوبی داشت ، اما از همه مهمتر ترجمه فوق العاده این کتاب بود . خلاصه اینکه طرفداران رمان های اسپانیایی کاملا از خواندن این رمان لذت میبرند .
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
داستان های کوتاه و بسیار زیبایی دارد ، اما یک داستان از نویسنده مصری ( نجیب محفوظ ) در این کتاب هست که بنده بسیار شیفته آن شدم .
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید