دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
یک روز گم شد تو تهران .کلانتری ها -دیوانه خانه ها و بیمارستان های روانی - پزشکی قانونی آسایشگاه سالمندان را گشتم. آنجا بود همان جا مرد.
خبر آوردند عمو قاسم رفت آن دنیا با تفنگش مثل شکارهایش .فرخ آمد پیش من دکتر قلب شد عمو ندید
تنهایی رفتم خواستگاری.زن گرفتم و بچه دار شدم
خبر اوردند سیرج زلزله شده حتی دیواری سالم نمانده بیشتر قوم وخویش ... دیدن ادامه » ها مردند. کوچه ها خانه ها و یادگار های کودکی ام گم شده اند.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید