دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
به به
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بسیار خواندنی
ایرج پوراردشیر این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
خیلی خوب بود.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
عالی بود
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کسی این اثر رو خونده که نظرشو بنویسه؟
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ممنون خانم وفی
افسانه فرهادی فر و Emile آژار این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید