دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
سال های خیلی زیادی در انتظارت بود.
نمی خواستم شون.
اما اونا تو رو می خواستن. زمان چیزی نیست که بخوای پسش بدی. شاید یک لحظه بعد جواب دعاهات باشه. رد کردنش یعنی دست کشیدن از مهم ترین قسمت آینده.
چه ... دیدن ادامه » قسمتی؟
"امید"

#ارباب زمان#
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
وقتی امید از بین برود، زمان، فقط یک مجازات است.

#ارباب زمان#
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
وقتی خدا روزهای انسان رو محدود می کنه، حکمتی پشتش هست.
چه حکمتی؟
اینکه هر روزمون گرانبها و ارزشمند باشه.

#ارباب ... دیدن ادامه » زمان#
ژاله صالحی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید