دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
دردمان این است که می بینیم معشوق جلوی چشممان در تصویری که از ما برای خود می سازد با ارزش ترین فضیلت هامان را حذف میکند و ضعف ها٬ نقص ها و جنبه ی مضحک وجودمان را برملا میکند... و دیدگاهش را به ما تحمیل می کند٬ وادارمان می کند خودمان را با چیزی که او در ما می بیند منطبق کنیم... و همیشه فقط در چشم کس دیگری که محبتش هیچ ارزشی برایمان ندارد فضیلت ... دیدن ادامه » مان آشکار می شود٬ استعدادمان می درخشد٬ قدرتمان فوق طبیعی جلوه میکند و چهره مان بهترین چهره می شود !

برهوت عشق، فرانسوا موریاک
سبحان معصومی این را خواند
بهار موسوی و علیرضا صفرخانی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یک احساساتی هست، یک چیزهایی هست که نمی شود به دیگری فهماند، نمی شود گفت، آدم را مسخره می کنند، هر کسی مطابق افکار خودش دیگری را قضاوت می کند.

زنده به گور، صادق هدایت
سبحان معصومی ، سحر خانلو و parisa zendebudi این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کسانی که ما را دوست‌ دارند، از آنها که از ما نفرت دارند، خطرناک‌ترند!
زیرا انسان قادر نیست در مقابل آنها از خود مقاومتی نشان دهد.
هیچ کس نمی تواند به اندازه ی یک دوست، انسان را به انجام کاری وادار کند که درست بر خلاف میل اوست.

دیوانه ... دیدن ادامه » وار، کریستین بوبن
مهتاب محمدی این را خواند
حسین دهقان ، سبحان معصومی ، سحر خانلو و parisa zendebudi این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید

دریغا! سرزمین نگون بخت که از به یاد آوردن خود بیمناک است. کجا می توانیم آن را سرزمین مادری بنامیم که گورستان ماست؛ آنجا که جز از-همه-جا-بی خبران را خنده بر لب نمی توان دید؛ آنجا که آه و ناله و فریادهای آسمان شکاف را گوش شنوایی نیست. آنجا که اندوه جانکاه چیزی ست همه جا یاب. و چون ناقوس عزا به نوا درآید کمتر می پرسند که از برای کیست، و عمر نیکمردان کوتاه تر از عمر گلی ست که به کلاه می زنند، و می میرند پیش از آنکه بیماری گریبانگیرشان شود.

ویلیام ... دیدن ادامه » شکسپیر، مکبث، پرده چهارم، مجلس سوم
ترجمه داریوش آشوری
سبحان معصومی این را خواند
کورش کامیاب این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید